Voorkoming dubbele belasting

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Als sprake is van inkomsten waarover twee landen heffingsrecht hebben, vormt de wijze van voorkoming van dubbele belasting het eindspel. Naast de verdeling van heffingsrechten is ook de wijze waarop de voorkoming bepaald wordt heel belangrijk. Tijdens deze workshop gaan we voor binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen verkennen hoe de voorkoming bepaald moet worden en wat de (onverwachte) gevolgen daarvan kunnen zijn.

 • Omschrijving Open or Close

  De voorkoming van dubbele belasting is het sluitstuk bij de verdragstoepassing. Eerst wordt bepaald hoe het verdrag de heffingsrechten verdeelt en dan komt de wijze waarop de dubbele heffing wordt voorkomen.

  De wijze van voorkoming van dubbele belasting verschilt voor binnenlandse en (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen. Voor binnenlandse belastingplichtigen is dit in verdragen (art. 23 Oeso-modelverdrag) geregeld of in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Daarin is bijv. van belang of op grond van het Europese recht het werkland ook fiscale faciliteiten verleent, als daar het merendeel van het inkomen verdiend wordt.

  Bij buitenlandse belastingplichtigen is de voorkoming van dubbele belasting ook relevant. Daar kennen we de vrijstellingsmethode. Deze wordt ook toegepast bij de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.
  Volgens de staatssecretaris moet bij de zaak van de Spaanse voetbalmakelaar overigens wel rekening worden gehouden met het progressievoorbehoud. Dan is een andere voorkoming van dubbele belasting nodig.

  En dan is er uiteraard nog het andere bron- of woonland dat in de beoordeling moet worden betrokken. Hoe passen ze daar de voorkomingsregels toe?

  Het samenspel kan tot onverwachte gevolgen leiden als het gaat om grensoverschrijdende arbeid of pensioenen.

  We gaan onder meer in op:

  • Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  • Voorkomingsartikel in belastingverdragen (art. 23 OESO-modelverdrag)
  • Voorkoming van dubbele belasting bij een (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtige
  • Hoe werkt de wijze waarop het andere betrokken land voorkoming verleent door?
 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur Ontvangst en koffie/thee

  09.30 uur Binnenlandse belastingplichtige

  • Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  • Wijze van voorkoming dubbele belasting in belastingverdragen
  • Wijze van voorkoming van dubbele belasting in het bron- of werkland
  • Invloed Europeesrechtelijke jurisprudentie op wijze voorkoming dubbele belasting

  11.00 uur Pauze

  11.15 uur Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

  • Voorkoming dubbele belasting bij een buitenlandse belastingplichtige
  • Voorkoming dubbele belasting bij een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige
  • Wijze van voorkoming van dubbele belasting in het woonland

  12.45 uur Afsluiting en lunch

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers, of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor de wat meer ervaren belastingadviseur die te maken heeft met grensoverschrijdende werknemers, ondernemers, bestuurders of die adviseert aan internationaal opererende bedrijven.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd:
  Donderdag 26 september 2019, 9.30 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 445,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en parkeren. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.

  Locatie
  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Verkadefabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren.

  PE-punten:
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  Register Belastingadviseurs (RB): 3 punten fiscaal
  NOAB: 3 punten
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (3 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NIRPA: Alleen op verzoek.

   

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.