Internationale sociale zekerheid

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Online webinar

We belichten de vraagstukken die spelen bij internationale sociale zekerheid. Met praktijkervaringen en jurisprudentie. We duiken de diepte in rond verzekeringsplicht die voortvloeit uit Europese Vo 883/2004. Extra actueel is de impact van internationaal thuiswerken op de sociale zekerheid. We bespreken de hoofdregels en uitzonderingen. Bij de actualiteiten staan we uiteraard ook stil.

 • Omschrijving Open or Close

  Tijdens deze studieochtend belichten we de diverse vraagstukken die spelen in het kader van internationale sociale zekerheid. We duiken met u de diepte in ten aanzien van de verzekeringsplicht zoals die voortvloeit uit de Europese Verordening 883/2004. Extra actueel is natuurlijk het internationale thuiswerken en de impact daarvan op de sociale zekerheid. Dit doen wel zowel voor de periode dat de corona-afspraken nog van toepassing zijn en de periode erna, vanaf 1 januari 2023.

  We bespreken de hoofdregels en de uitzonderingen. Ook gaan we in op de diverse sociale zekerheidsverdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten, waarbij de afspraken met het VK in het kader van de Brexit ook aan de orde komen.

  We beperken ons niet tot de verzekeringsplicht, maar kijken ook naar de mogelijkheden van vrijwillige verzekeringen, die vooral bij in- en uitzendingen relevant zijn. De sociale zekerheidsproblematiek van grensarbeiders en van expats zal centraal staan. Ook de problematiek van bijv. luchtvaartpersoneel en ambtenaren komt aan de orde. Ook staan we stil bij het recht op de uitkeringen of zorg.

  De theorie zal doorspekt zijn met praktijkervaringen en recente jurisprudentie. Met deze voorbeelden brengen we de theorie tot leven voor uw praktijk.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens deze studieochtend zijn Evelien de Jong en Carlo Douven.

  Evelien de Jong is werkzaam als senior manager bij het Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services. Zij is gespecialiseerd in internationaal belasting- en sociaal zekerheidsrecht, zowel vanuit het perspectief van de werkgever als de werknemer.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  De Europese Verordening 883/2004

  • Waar verzekerd?
  • Uit welk land krijg je een uitkering?

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Bilaterale sociale zekerheidsverdragen (incl. de EU-verdragen met het VK)

  • Verdragsloze situaties
  • Vrijwillige verzekering (publiek- en privaatrechtelijk)
  • Jurisprudentie en praktijkvoorbeelden worden waar van toepassing telkens meegenomen

  12.45 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers, of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor adviseurs aan en medewerkers van bedrijven die te maken hebben met grensoverschrijdende werknemers.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Donderdag 17 november 2022, 9.30 - 12.45 uur.

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 395,- (excl. btw). U ontvangt hiervoor een factuur.

  PE-punten
  NOB: Leden mogen zelf beoordelen of een cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  RB: 3 punten fiscaal
  NIRPA: 45 punten (scholing-kennis)
  NOAB: 3 punten, alleen op verzoek
  NBA: Accountants mogen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 uren).
  NOvA: Advocaten mogen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.