De management-BVBA

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Tijdens deze studieochtend gaan we in op de Belgische regelgeving voor directeuren-grootaandeelhouders die in Nederland werken met behulp van een Belgische BVBA. Wat is de Belgische kant van deze opzet? Waar is de winst belast en hoe vindt toerekening aan de Nederlandse werkzaamheden plaats? Hoe belast België deze inkomsten? Daarnaast gaan we in op Nederlandse gevolgen van een dergelijke constructie. Waarom gebeurt dit op grote schaal en blijft dit zo aantrekkelijk?

 • Omschrijving Open or Close

  Veel directeuren-grootaandeelhouders wonen in België en werken in Nederland. Dat werken in Nederland gebeurt in steeds meer situaties door gebruik te maken van een Belgische BVBA. We gaan in op de volgende twee situaties:
  a. de directeur-groot-aandeelhouder woont in België en de BVBA is gevestigd in België. De directeur-groot-aandeelhouder werkt in Nederland voor een Nederlandse opdrachtgever.
  b. de directeur-groot-aandeelhouder woont in België en de BVBA is gevestigd in België. De BVBA heeft een (aanmerkelijk) belang in een Nederlandse vennootschap. De Nederlandse vennootschap drijft een onderneming in Nederland.
  Waarom gebeurt dit op grote schaal en blijft dat aantrekkelijk?

  Tijdens deze studieochtend gaan we in op de Belgische regelgeving voor directeuren-grootaandeelhouders die in Nederland werken met behulp van een Belgische BVBA. Wat is de Belgische kant van deze opzet? Waar is de winst belast en hoe moet de toerekening aan de Nederlandse werkzaamheden plaatsvinden? Hoe belast België deze inkomsten in de BVBA en bij de directeur-grootaandeelhouder.

  Er zijn ook Nederlandse gevolgen verbonden aan deze constructie. Nederland kent bijvoorbeeld de fictief loon-regeling. Is die regeling in deze situatie toepasbaar? Als de inwoner van België in België een vennootschap bezit, hoe zit het dan met de beloning die directeuren-grootaandeelhouders ontvangen. Is sprake van een bestuurdersbeloning voor de verdragstoepassing, of is art. 15 van toepassing? Wanneer is sprake van een vaste inrichting in Nederland en hoe moet je dan de winst toerekenen?

  Het belastingverdrag met België zal uitgebreid aan de orde komen. De verhouding tussen art. 7 (ondernemingswinst), art. 14 (zelfstandige beroepen), art. 15 (niet-zelfstandige beroepen), art. 16 (vennootschapsleiding) en art. 21 (andere inkomsten) zal toegelicht worden. Uiteraard komt ook de subject-to-tax bepaling in het verdrag aan de orde. Ook wordt ingegaan op het vraagstuk of de verdragskwalificatie dan bindend is naar de andere verdragspartner. Hoe kijkt de Belgische en de Nederlandse rechtspraak tegen dit punt aan?

 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens dit seminar zijn de heer mr. dr. A. Cools en de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Andy Cools is werkzaam bij de Nederlandse Belastingdienst als specialist internationaal belastingrecht. Tot voor kort was hij belastingadviseur. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp "Bestuurders - en commissarisbeloningen onder belastingverdrag". Hij is een veelgevraagd spreker en publiceert regelmatig in nationale en internationale fiscale tijdschriften.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur  Ontvangst

  09.30 uur  De Belgische kant - de management-BVBA

  Ingegaan wordt op de wijze waarop België een BVBA in de heffing betrekt en wat de verschillen zijn met de Nederlandse winstbepaling. Ook de heffing bij de directeur-grootaandeelhouder komt dan in beeld.

  11.00 uur  De Nederlandse kant van de management-BVBA

  Aan de Nederlandse kant wordt gewerkt door de in België wonende directeur-grootaandeelhouder. Hoe gaat dat als de directeur-grootaandeelhouder hier zelf werkt via de BVBA, of als gewerkt wordt voor een Nederlandse vennootschap? Hoe zit het dan met de fictief-loon-regeling, dividenduitkeringen, bestuurdersbeloningen, vaste inrichting etc.?

  11.30 uur  Pauze

  11.45 uur  Casus

  Aan de hand van een casus gaan we de Belgische en de Nederlandse kant bij elkaar brengen. De casus: Een inwoner van België is directeur-grootaandeelhouder van een BVBA. De BVBA heeft een (aanmerkelijk) belang in een Nederlandse vennootschap. Deze Nederlandse vennootschap drijft een onderneming in Nederland.

  12.45 uur  Lunch en afsluiting

   

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor wat wat meer ervaren belastingadviseurs.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd:
  Donderdag 31 mei 2018, 9.30 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.


  Kosten

  De kosten van deze cursus bedragen € 445,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en parkeren. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.


  Locatie

  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch
  De Verkadefabriek is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, het ligt op ca. 10 minuten lopen van station 's-Hertogenbosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren.


  PE-punten in aanvraag:

  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  Register Belastingadviseurs (RB): 3 punten Fiscaal
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (3 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NIRPA: Alleen op verzoek
  NOAB: Alleen op verzoek
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).


  Verhinderd?

  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.