Hoofdlijnen Grensoverschrijdend Werken

Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Alle hoofdpunten van werken met grensoverschrijdend personeel, in compacte vorm. De hoofdlijnen van sociale zekerheid en fiscaliteit plus de actuele ontwikkelingen. Door middel van cases passen we de theorie direct toe op situaties die in uw praktijk kunnen voorkomen. Geen voorkennis vereist.

 • Omschrijving Open or Close

  Gedurende een hele dag behandelen zeer deskundige docenten alle hoofdpunten van werken met grensoverschrijdend personeel. We bespreken de hoofdlijnen van de sociale zekerheid en de fiscaliteit, plus de huidige ontwikkelingen op deze gebieden. Door middel van cases passen we de theorie samen met u toe op situaties die in uw praktijk kunnen voorkomen.

  We nemen het belastingverdragenrecht met betrekking tot internationale tewerkstellingen door. Daarnaast besteden we aandacht aan de Nederlandse gevolgen voor inkomstenbelasting en loonbelasting bij een internationale tewerkstelling, vanuit of naar Nederland. Tevens bespreken we welke verplichtingen de werkgever en/of werknemer hierbij dan hebben.

  Bij een internationale tewerkstelling is behalve het belastingrecht ook de sociale zekerheidspositie van de werknemer een belangrijk onderwerp. Daarom bespreken we ook de Europese regelgeving inzake sociale zekerheid en de diverse coördinatieverdragen inzake sociale zekerheidsstelsels die Nederland heeft afgesloten. Uiteraard gaan we ook in op de Nederlandse nationale bepalingen inzake ons sociaal zekerheidsstelsel voor de situaties waarin geen beroep kan worden gedaan op de EG-Verordening of een coördinatieverdrag.

  De hoofdthema’s van deze eendaagse cursus zijn dus: internationale belastingheffing en internationale sociale zekerheid.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten bij deze cursus zijn mr. drs. S.J.C. van Hattum-Coppens en B.H.M. Van den Hof LL.M.

  Suzanne van Hattum-Coppens is werkzaam als senior manager bij EY in Amsterdam in de global mobility praktijk. Suzanne is verantwoordelijk voor de sociale zekerheidspraktijk binnen Nederland en houdt zich bezig met vraagstukken inzake internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting en sociale zekerheid.

  Bart Van den Hof is als fiscalist werkzaam bij de Belastingdienst kantoor Buitenland in Heerlen. Voorheen vervulde hij daar een strategische adviesfunctie op het gebied van onder andere de inkomsten-, loonbelasting en premieheffing. Sinds midden 2019 is Bart beleidsadviseur loon- en inkomensheffingen internationaal voor de corporate dienst vaktechniek.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur Ontvangst en koffie/thee

  09.30 uur Internationale belastingheffing

  Enkele van de vragen die aan bod komen:

  • In welk land is het salaris van een grensoverschrijdende werknemer belast?
  • Hoe werkt een belastingverdrag?
  • Wat zijn de valkuilen bij het toepassen van een belastingverdrag?
  • Wanneer en in welk land moet u als werkgever van een grensoverschrijdende werknemer belastingen en premies inhouden en afdragen?
  • Wat zijn de valkuilen bij het in- en uitlenen van personeel?

  Om deze vragen te beantwoorden kijken we onder andere naar de volgende onderwerpen:

  • Binnen- en buitenlandse belastingplichtigen en werkgevers (IB en LB)
  • Belastingverdragen en de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting
  • Verschillen tussen belastingverdragen en sociale zekerheidsverdragen
  • Fiscale woonplaats, vaste inrichting, arbeidsartikel (183 dagen bepaling), voorkomingsmethoden
  • Specials: 30% regeling en de werkkostenregeling


  12.30 uur Lunchpauze

  13.15 uur Internationale sociale zekerheid

  Enkele van de vragen die aan bod komen:

  • Hoe dient vastgesteld te worden waar iemand sociaal verzekerd is als hij in het buitenland gaat werken?
  • Hoe staat het met de AOW opbouw?
  • Hoe kan bij uitzending dekking voor arbeidsongeschiktheid of overlijden worden geregeld?
  • Heb ik als werkgever een meldingsplicht?

  Om deze vragen te beantwoorden kijken we naar de volgende onderwerpen:

  • De nationale sociale verzekeringswetgeving
  • Supranationale regelingen: Vo 1408/71 en Vo 883/04 en specifieke sociale zekerheidsverdragen
  • Vo 883/04: de belangrijkste wijzigingen en overgangsrecht
  • Bijzondere bepalingen ten aanzien van gezinsleden
  • Ziektekosten
  • Vrijwillige verzekeringen

   
  15.30 uur Praktijkcasus belastingen en sociale zekerheid

  16.30 uur Afsluiting

  (In het programma zijn ook enkele kortere pauzes opgenomen.)

 • Voor wie? Open or Close

  Deze cursus is bedoeld voor professionals die regelmatig te maken hebben met personen die grensoverschrijdend werken. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen. Die professionals zijn bijvoorbeeld::

  • HR-managers, personeel- en organisatieadviseurs
  • Fiscalisten, belastingadviseurs
  • Payroll-, loon- en salarisprofessionals
  • Specialisten compensation & benefits
  • Advocaten en arbeidsrechtjuristen
  • Medewerkers van uitzendorganisaties
  • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
  • Financieel adviseurs

  Ervaring met het onderwerp is niet noodzakelijk.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Donderdag 21 november 2019, 9.30 - 16.30 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.

  Locatie
  Kasteel Woerden
  Kasteel 3
  3441 BZ Woerden

  Kasteel Woerden bevindt zich op slechts vijf minuten met de auto vanaf de A12 afrit Woerden en op drie minuten lopen vanaf NS station Woerden. Parkeren is mogelijk op het eigen parkeerterrein achter Kasteel Woerden (kosteloos), of (betaald!) bij parkeergarage Castellum, of P+R Polanerbaan.

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 549,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.

   

  PE-punten in aanvraag:
  Register Belastingadviseurs (RB): 6 punten (3 fisc en 3 niet-fisc)
  N
  IRPA: 90 punten (scholing-kennis)
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (6 punten).
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (6 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOAB: Op verzoek kunnen wij ook NOAB-punten verstrekken (6 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (6 punten PO).

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.