Cursus Amerikaans Belastingrecht

Tijd: 2 donderdagen in januari 2023
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

De meest voorkomende problematiek bij uitzendingen van en naar c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten. We behandelen belastingen, sociale zekerheid, immigratie en pensioen. Door specialisten die dagelijks werkzaam zijn met deze materie. Toegespitst op de praktijk voor Nederlandse adviseurs en HR/ tax-functionarissen.

 • Omschrijving Open or Close

  In twee bijeenkomsten brengen specialisten op het gebied van Expatriate Taxation en Expatriate Tax Services u op de hoogte van de hoofdlijnen van de meest voorkomende problematiek bij uitzendingen van en naar c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten. Daarbij gaan we met name in op de onderwerpen belasting, sociale zekerheid, immigratie en pensioen. Deze cursus wordt gegeven door twee specialisten die dagelijks werkzaam zijn met deze materie. Toegespitst op de praktijk van Nederlandse adviseurs en HR- en tax-functionarissen.

  Dit is met name nuttig als u regelmatig te maken hebt met Amerikaanse belastingwetgeving en daarin meer thuis wilt geraken. Of als uw bedrijf geregeld medewerkers naar de VS uitzendt, of juist daarvandaan naar Nederland haalt. Ook voor adviseurs met Amerikaanse cliënten in portefeuille kan dit een zeer nuttige cursus zijn, voor een beter begrip van Amerikaans belastingrecht en het samenspel met de Nederlandse belastingwetgeving en het toepasselijke belastingverdrag.

  U krijgt inzicht in de hoofdlijnen van de Amerikaanse inkomstenbelasting en de typische grensoverschrijdende fiscale problematiek en mogelijkheden. Naast de hoofdlijnen van het fiscale systeem gaan we ook in op een aantal typische beloningsinstrumenten en de aansluiting daarvan in beide belastingsystemen, oudedagsvoorzieningen en de verdragen op het gebied van loon/inkomstenbelasting en sociale zekerheid.
  Tevens bespreken we een aantal praktische zaken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en persoonlijke rapportageverplichtingen en bijzonderheden met betrekking tot de individuele Amerikaanse staten. Alles aangevuld met casussen uit de praktijk. Zo behandelen we onder meer:

  • Algemene inleiding Amerikaanse inkomstenbelasting
  • Inzending vanuit VS c.q. tewerkstelling in Nederland
  • Uitzending naar VS c.q. tewerkstelling in de VS
  • Loonbelasting en aansluiting Amerikaans en Nederlands loon
  • Oudedagsvoorzieningen en verdragsbescherming
  • Sociale zekerheid
  • Financiële producten en diverse rapportage verplichtingen
  • State tax
  • Diverse praktijksituaties
  • Actuele ontwikkelingen


  Deze cursus is specifiek bedoeld voor Nederlandse belastingadviseurs, HR-medewerkers, payroll-professionals en accountants die in hun werk regelmatig te maken hebben met de problematiek van Amerikaans belastingrecht.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten bij deze cursus zijn Gerard van Dalen en Dennis Reins.

  Gerard van Dalen is sinds 1997 werkzaam binnen de Amerikaanse fiscaliteit. Na 8 jaar te hebben gewerkt bij Ernst & Young (en daarin 7 maanden uitgezonden geweest naar een Amerikaans kantoor), sloot hij zich aan bij een klein gespecialiseerd kantoor (TaXpat BV) alwaar hij ook partner/vennoot werd. Dit kantoor is begin 2011 overgenomen door Grant & Thornton alwaar hij heeft gewerkt tot 2015. Vanaf 2015 heeft hij wederom zijn eigen nichekantoor, Rubes US Tax Services BV, opgericht. Zijn specialisatiegebied is het Nederlandse en Amerikaanse belastingsysteem (en de interactie tussen deze systemen) en het oplossen van complexe, Amerikaanse belastingvraagstukken.

  Gerard van Dalen
   
  Dennis Reins is als fiscaal-jurist vanaf 2003 werkzaam binnen het global mobility domein. Na ruim elf jaar bij PwC te hebben gewerkt, heeft hij in 2014 met diverse oud-collega’s de TTT-Group opgericht, een nichekantoor dat aan zijn klanten totaaloplossingen biedt bij grensoverschrijdend werkgevers- en werknemersmobiliteit. Vanaf april 2022 is TTT-Group opgegaan in LIMES international, met als vestigingsplaats Amsterdam. Vanuit zijn vaktechnische affiniteit heeft Dennis zeer veel publicaties op zijn naam staan en is hij vaste docent bij Expatise en Erasmus Universiteit. Hij heeft bijzonder veel kennis van buitenlandse belastingstelsels en hij heeft verscheidene Amerikaanse klanten in zijn portefeuille.
  Dennis Reins 20160513 023 2
 • Programma Open or Close
  Het programma:

  Dag 1, donderdag 19 januari 2023
   

  Korte inleiding van het Amerikaans systeem inkomstenbelasting en sociale zekerheid

  • Inwonersdefinitie
  • Subjectieve belastingplicht
  • Tarieven en vrijstellingen
  • Bronnen van inkomen (o.a. loon, winst, capital gains tax, onroeroend goed)
  • Specifieke heffing van inkomsten
  • Voorkoming dubbele belasting

  docent: Gerard van Dalen

  Uitzending naar VS c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten (vanuit Nederland)

  • Bepalen van de fiscale woonplaats voor de Federale overheid en de individuele staten
  • Heffing Nederlandse loonbestandsdelen (o.a. werknemersloon, directeursbeloningen, opties, aandelen, ontslagvergoeding, tax equalisation)
  • Aansluiting pensioen
  • Sociaalzekerheidsverdrag (inclusief ziektekosten)
  • Loonbelasting en salarisadministratie
  • Eigen woning en tweede woning
  • Vermogen en inkomsten uit vermogen
  • Successierechten
  • Varia van overige onderwerpen (o.a. greencard, expatriation rules, Amerikaanse AOW)

  docenten: Gerard van Dalen en Dennis Reins

  Persoonlijke rapportageverplichtingen in de VS

  • Aangiften Federale overheid en termijnen
  • Aangiften individuele Staten en termijnen
  • Betalen van belasting
  • Belasting op persoonlijke inkomsten
  • Diverse overige rapportageverplichtingen
  docenten: Gerard van Dalen en Dennis Reins


  Dag 2, donderdag 26 januari 2023

  Uitzending vanuit VS c.q. tewerkstelling in Nederland – Nederlandse fiscaliteit

  • Bepalen van de woonplaats in het belastingverdrag
  • Betekenis 30%-regeling voor bepaling van de woonplaats en de belastingpositie in Nederland
  • Typische Amerikaanse beloningselementen en aansluiting Nederlandse loon- en inkomstenbelasting (o.a. werknemersloon, directeursbeloningen, opties, aandelen, inkomsten uit vermogen)
  • Sociale zekerheid (inclusief ziektekosten)
  • Erkenning Amerikaanse pensioenregelingen
  • Praktijkcasus Tax Equalisation
  • Overige aandachtspunten (immigratie, DAFT, Nederlandse bankrekening)
  docent: Dennis Reins

  Uitzending vanuit VS c.q. tewerkstelling in Nederland – Amerikaanse fiscaliteit

  • Bepalen van de woonplaats in het belastingverdrag
  • Inwonersdefinitie voor de Federale overheid en de individuele staten
  • Amerikaanse heffing van Nederlandse inkomsten (loon, (vermogens)winst, onroerend goed, inkomen uit vermogen)
  • Pensioen (deelname aan Nederlandse pensioenregeling)
  • Regelingen om dubbele belastingheffing te verminderen
  docent: Gerard van Dalen

  Bij deze onderwerpen wordt waar nodig ook ingegaan op relevante actualiteiten.
  Deelnemers kunnen ook praktijksituaties voorleggen ter bespreking.

 • Voor wie? Open or Close
  Deze diepgaande cursus is specifiek bedoeld voor Nederlandse:
  • Belastingadviseurs
  • HR-medewerkers
  • Payroll-professionals
  • Accountants

  die in hun werk regelmatig te maken hebben met de problematiek van Amerikaans belastingrecht.

  Met name nuttig als u regelmatig te maken hebt met Amerikaanse belastingwetgeving en daarin meer thuis wilt geraken. Of als uw bedrijf geregeld medewerkers naar de VS uitzendt, of juist daarvandaan naar Nederland haalt. Ook voor adviseurs met Amerikaanse cliënten, voor beter begrip van Amerikaans belastingrecht en het samenspel met Nederlandse belastingwetgeving en het belastingverdrag.

  Basiskennis van het Nederlandse belastingrecht wordt bij de deelnemers aanwezig verondersteld. Geef s.v.p. op het inschrijfformulier uw mate van ervaring aan.

 • Algemene informatie Open or Close

  De data
  Dag 1, donderdag 19 januari 2023, 9.15 - 13.00 uur
  Dag 2, donderdag 26 januari 2023, 9.15 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.00 uur.

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 895,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches etc. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.

  Locatie
  Jacobikerk
  St Jacobsstraat 171
  3511 BP Utrecht
  De Jacobikerk bevindt zich in de binnenstad van Utrecht. De kerk is bijzonder goed bereikbaar, zowel met openbaar als eigen vervoer. Let op: de ingang van de kerk is aan de St-Jacobsstraat 171.

  Openbaar vervoer: de kerk bevindt zich op ca. ruim 5 minuten lopen van Utrecht Centraal Station. Met de bus kan ook: lijn 1, 5, 6, 7, 26, 34 of 36 richting Overvecht, Zuilen of Maarssen, halte St-Jacobsstraat of halte Vredenburg.
  Parkeren: Als u met de auto komt, kunt u gemakkelijk parkeren in Q-Park La Vie, direct achter het gebouw. Rondom de kerk geldt helaas een parkeerverbod.

  PE-punten
  NOB
  : Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (7 punten).
  Register Belastingadviseurs (RB): 7 punten Fiscaal (in aanvraag)
  NIRPA: ca. 105 punten scholing-kennis (in aanvraag)
  NBA: Volgens de regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (7 punten).
  NOAB: 6 punten (alleen op verzoek)
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (7 punten PO).

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.