STUDIEDAG Grensoverschrijdend Werken 2019

Tijd: 10.00 - 17.15 uur
Locatie: Congrescentrum 1931
Stad: 's-Hertogenbosch

Deze jaarlijkse studiedag is zeer praktijkgericht. Vele belangrijke en actuele onderwerpen m.b.t. werken over de grens komen aan de orde. Opnieuw met veel deskundige sprekers en een ruim aanbod aan relevante workshops. Schrijf nu in.

 • Omschrijving Open or Close

  De jaarlijkse studiedag Grensoverschrijdend Werken is dit jaar op dinsdag 18 juni. Voor het 9e jaar achtereen bespreken we hier de belangrijkste actuele thema's rond werken over de grens.

  In de diverse workshops gaan de deskundige sprekers zowel vanuit theorie als praktijk diepgaand in op de onderwerpen, met de bedoeling dat u er in uw dagelijks werk direct mee aan de slag kunt.

  Er is dit jaar een workshop Werken in meerdere landen, een salary split… en dan? Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de fiscale gevolgen van de meest gebruikelijke arbeidsrechtelijke afspraken bij het werken over de grens. Hierbij komen begrippen als salary split, netto loon afspraak, tax protection, tax equalisation en brutering aan de orde.
  Tevens is er dit jaar de workshop Actualiteiten internationaal arbeidsrecht, met o.a. aandacht voor de Kennismigrantenregeling, de Intra Corporate Transfer richtlijn, de WagwEU, de WWZ en diverse andere regelingen met bijbehorende jurisprudentie.
  Nieuw dit jaar is de workshop De woonplaats van de werknemer: een extra zorg voor de werkgever! Vanaf 1 januari 2019 moet de werkgever bij de bepaling van de juiste heffingskorting kritisch kijken waar de woonplaats van de werknemer is. Immers, in het buitenland wonende werknemers hebben geen of slechts nog maar beperkt recht op uitbetaling van de heffingskorting via de loonadministratie. Als ze er al recht op hebben, moeten ze de heffingskorting zelf claimen via hun aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast heeft de Belastingdienst aangekondigd dat zij kritisch gaan controleren op een juiste vastlegging van de woonplaats in de salarisadministratie.
  We hebben een workshop over sociale zekerheid, met alle praktische aspecten van sociale zekerheid die voor de werknemer en het gezin geregeld moeten worden bij uitzendingen, zowel binnen als buiten de EU. Bij deze workshop kunt u dit jaar kiezen voor een niveau 'basis' of een niveau 'gevorderde'.
  Ook is er een workshop over buitenlandse tewerkstelling. Hoe regel je een buitenlandse tewerkstelling? Waar moet je aan denken, wat moet er gebeuren, wat is er mogelijk? Welke afspraken kun je met een werknemer maken en welke beter niet? Hierbij gaan we ook in op de bijkomende administratieve lasten voor een organisatie. De do’s en don’ts bij een buitenlandse tewerkstelling.
  Bij de workshop Grensarbeiders België en Duitsland staan we vanuit een praktisch oogpunt stil bij vraagstukken waar in Nederland werkende grensarbeiders en hun werkgevers mee geconfronteerd worden: fiscaliteit, sociale zekerheid, medische zorg, arbeidsvoorwaarden, hoe premies te verwerken in de payroll etc. Deze workshop zal zich met name focussen op grensarbeid vanuit Duitsland en België naar Nederland.
  Dit jaar hebben we opnieuw een workshop Actualiteiten Grensoverschrijdend werken, waarin de belangrijkste actuele ontwikkelingen betreffende het grensoverschrijdend werken in beeld gebracht. Zonder twijfel zijn er medio 2019 weer tal van nieuwe ontwikkelingen te melden. In ieder geval zal aan de orde komen de Brexit en het besluit over de zaak X en de gevolgen voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht  Heel waarschijnlijk is voor juni ook de meldingsplicht in de WAGWEU ingevoerd. Ook de jurisprudentie zal om nieuw licht doen schijnen op het Grensoverschrijdend werken.
  En we hebben ook dit jaar weer de praktische workshop internationale mobiliteit, waar wordt ingaan op alle basisregels op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. Ook hier kunt u dit jaar kiezen voor een niveau 'basis' of een niveau 'gevorderde'.

  In de diverse workshops gaan de deskundige sprekers zowel vanuit theorie als praktijk diepgaand in op de onderwerpen, met de bedoeling dat u er in uw dagelijks werk direct mee aan de slag kunt.

  U kunt vier workhops kiezen (uit het aanbod van acht verschillende). Enkele workshops hiervan worden dit jaar ook gegeven voor verschillende kennisniveaus.

  Onze vele sprekers vanuit de Belastingdienst, EY, DSM, Dentons Boekel en SVB waarborgen ook dit jaar weer een inspirerende en kwalitatief hoogstaande dag.

 • Sprekers Open or Close

  Mr M. (Meriem) Bouiga is advocaat binnen de praktijkgroep Employment van Dentons Boekel. Merièm richt zich op alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel de proces- als de adviespraktijk. Zij adviseert nationale en internationale ondernemingen over reorganisaties, overgang van onderneming, het concurrentiebeding, individueel en collectief ontslag, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden. 

  Mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

  Mr. A. (Arnoud) Driessen is Senior Manager binnen de specialistengroep Sociale zekerheid van EY Belastingadviseurs LLP, gespecialiseerd in de internationale sociale zekerheid. 

  Mr. drs. S.J.C. (Suzanne) van Hattum-Coppens is werkzaam als senior manager bij EY in Amsterdam in de global mobility praktijk. Suzanne is verantwoordelijk voor de sociale zekerheidspraktijk binnen Nederland en houdt zich bezig met vraagstukken inzake internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting en sociale zekerheid.

  B.H.M. (Bart) Van den Hof LL.M is als fiscalist werkzaam bij de Belastingdienst kantoor Buitenland in Heerlen. Bart vervult hier een strategische adviesfunctie op het gebied van onder andere de inkomsten- en loonbelasting en de premieheffing.

  N.M.S.H (Nicole) Janssen is werkzaam voor de Belastingdienst bij kantoor Buitenland en Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Buitenlandse belastingplicht en internationale sociale zekerheid maken deel uit van haar dagelijkse werkzaamheden. Zij legt bij grensoverschrijdende werkzaamheden graag  verbinding. Tussen de theorie en de praktijk, maar ook tussen het heffen van (inkomsten)belasting en de premies volksverzekeringen en Zvw.

  Mr. E.A.C. (Evelien) de Jong is als Senior Manager Tax Specialties People Advisory Services verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum te Eindhoven. Zij is grensarbeidersspecialist België, Duitsland en Nederland

  Mr. S.C. (Sascha) Kuit is advocaat bij Dentons Boekel in Amsterdam. Zij voert een algemene immigratierechtspraktijk met een nadruk op werkvergunningen.

  Mr. M. (Miriam) Michiels is als Senior Manager People Advisory Services verbonden aan EY Belastingadviseurs te Eindhoven.

  J. (Jurian) Pans LLM MSc is Manager Global Mobility & Executive Reward bij DSM te Heerlen.

  Drs. J.J.G. (Jo) Sijstermans was tot voor kort werkzaam bij de Belastingdienst GO Maastricht en kantoor Buitenland te Heerlen. Is specialist (inter)nationale loonbelasting en premieheffing, docent en auteur.

  Mr. K. (Karima) Taouil is als Manager op de People Advisory Services praktijk bij EY gespecialiseerd in de belasting- en sociale zekerheidsaspecten met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  N. (Nick) Tax is juridisch medewerker bij het Bureau Belgische Zaken (BBZ) van de Sociale Verzekeringsbank te Breda. Hij geeft regelmatig voorlichting en advies over sociale wetgeving bij grensoverschrijding. Nick is tevens docent sociale verzekeringen, met als specialiteit volksverzekeringen en internationaal recht.

  Mr. R. (Ronald) Vaessen is Senior Manager Tax People Advisory Services bij EY te Eindhoven.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  Ontvangst

  10.00 uur  Workshops (1 t/m 8)

  11.20 uur  Pauze

  11.30 uur  Workshops (1 t/m 8)

  12.50 uur  Lunchpauze

  13.30 uur  Workshops (1 t/m 8) 

  14.50 uur  Pauze

  15.00 uur  Workshops (1 t/m 8)

  16.20 uur  Netwerkborrel, met gelegenheid kwesties te bespreken met de sprekers

  17.15 uur  Einde

 • Voor wie? Open or Close


  Deze studiedag Grensoverschrijdend Werken 2019 is bedoeld voor adviseurs en andere professionals die regelmatig te maken hebben met mensen die voor korte of langere tijd werken buiten het land waarin ze normaal wonen. Daarbij kan het gaan om zowel expats, impats, grensarbeiders als business travellers. Die professionals zijn ondermeer:

  • HR-managers, personeel- en organisatieadviseurs
  • Fiscalisten, belastingadviseurs
  • Advocaten
  • Accountants
  • Loon- en salarisadministrateurs
  • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
  • Compensation & Benefits-specialisten
  • Medewerkers van uitzendorganisaties
  • Financieel adviseurs
  • Emigratiebegeleiders
  • en anderen die regelmatig professioneel te maken hebben met grensoverschrijdende werknemers
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 18 juni 2019, 10.00 - 17.15 uur (ontvangst vanaf 09.30 uur).

  Locatie
  1931 Congrescentrum Brabanthallen
  Oude Engelenseweg 1
  's-Hertogenbosch

  Kosten
  De kosten van deze studiedag bedragen € 795,- (excl. btw) per persoon. U ontvangt hiervoor een factuur. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, uitgebreide lunch, borrel en parkeergeld. Tevens ontvangt u een syllabus en toegang tot een grote hoeveelheid relevante naslaginformatie.

  PE-punten:                
  RB (Register Belastingadviseurs): 5 punten Fiscaal.
  NOB: Leden van de NOB kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (5 uur/punten).
  NBA: Accountants aangesloten bij de NBA krijgen voor deze studiedag 5 PE-punten.
  NIRPA/RPP: 53 punten (scholing-kennis).
  NOvA: Advocaten kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (5 uur/punten).

      

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u € 150,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

   

 • Workshops Open or Close

  Iedere deelnemer kan aan vier workshops meedoen. Geef de vier workshops van uw keuze aan op het inschrijfformulier.

  Workshop 1. Internationale Mobiliteit
  Door Jo Sijstermans en Suzanne van Hattum-Coppens
  Grensoverschrijdend werken neemt weer toe als gevolg van de aantrekkende economie en de schaarste aan sommige beroepen. Samen met hun werkgevers vragen zowel uitgaande als inkomende werknemers zich af in welk land ze belasting moeten betalen en onder welk sociale zekerheidsstelsel zij verzekerd zijn. In deze workshop worden de algemene regels rondom de (inter-)nationale belasting- en premieheffing van grensoverschrijdende werknemers behandeld. Belastingheffing en verzekerings- en premieplicht lopen internationaal niet gelijk. Het salaris van een grensoverschrijdende werknemer kan in het ene land belast zijn en in het andere land moet u als werkgever premies inhouden en afdragen. Aan de orde komen o.a. de valkuilen bij belastingverdragen, zoals de zgn. “183 dagenbepaling” en het in- en uitlenen van personeel of zelfstandigen. Op het gebied van de sociale zekerheid gaan we in op de recente wijzigingen en aanvullingen op Verordening (EU) nr. 883/2004 en ook de actuele jurisprudentie komt aan bod. We behandelen met u de praktische aandachtspunten die van belang zijn bij een steeds verdergaande internationalisering en de bovenstaande problematiek wordt aan de hand van diverse concrete praktijkvoorbeelden verduidelijkt.
  LET OP: Deze workshop wordt gegeven op een niveau ''basis'' en een niveau ''gevorderd''. Geef op het inschrijfformulier aan naar welke variant uw voorkeur uitgaat.


  Workshop 2. Internationale Sociale Zekerheid
  Door Nick Tax en Arnoud Driessen
  Hoe dient vastgesteld te worden waar iemand sociaal verzekerd is als hij in het buitenland gaat werken? Europese regelgeving (verordening 883-04 en de Wagweu) en enkele van de door Nederland gesloten verdragen worden besproken. Verder geeft deze workshop een overzicht van een aantal praktische zaken ten aanzien van sociale zekerheid die bij uitzendingen binnen maar ook buiten de EU geregeld moeten worden. We bespreken niet alleen de positie van de werknemer maar ook van zijn gezinsleden. Hoe staat het met de AOW-opbouw? Kan ik deze het beste via een vrijwillige of particuliere verzekering voortzetten? Hoe kan bij uitzendingen de dekking voor arbeidsongeschiktheid of overlijden worden geregeld? Hoe zit het met mijn buitenlandse medewerkers die in Nederland werken? Bouwen zij AOW op, krijgen zij kinderbijslag en studiefinanciering?
  LET OP: Deze workshop wordt gegeven op een niveau ''basis'' en een niveau ''gevorderd''. Geef op het inschrijfformulier aan naar welke variant uw voorkeur uitgaat.


  Workshop 3. Actualiteiten Internationaal arbeidsrecht

  Door Sascha Kuit en Meriem Bouiga
  Waar moet een werkgever aan voldoen als hij een buitenlandse werknemer voor een bepaalde periode in Nederland wil laten werken? In welke situatie is een tewerkstellings- en/of verblijfsvergunning vereist, welke soorten vergunningen zijn er? Op welke arbeidsvoorwaarden en op welk loon hebben deze werknemers recht, wanneer zij tijdelijk in Nederland of in een andere EU-lidstaat werken? Welke regels gelden ten aanzien van buitenlandse uitzendkrachten?
  Tijdens deze workshop gaan we in op de verplichtingen rondom tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor buitenlandse werknemers in Nederland, waarbij we uiteraard de inhoud van de kennismigrantenregeling en de Intra Corporate Transfer richtlijn en daarop gebaseerde regelgeving maar ook de handhaving van deze regelingen en actualiteiten zullen bespreken. Verder zal aan bod komen de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (‘WagwEU’), waarin geregeld is op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben, wanneer zij tijdelijk in een andere EU-lidstaat werken, en zullen we recente jurisprudentie in dit kader bespreken. Tot slot is er aandacht voor de internationale arbeidsverhoudingen onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), waaronder de beëindiging van het dienstverband en het (eventuele) recht op de wettelijke transitievergoeding.


  Workshop 4. Actualiteiten Grensoverschrijdend werken
  Door Carlo Douven
  Tijdens deze workshop worden de actuele ontwikkelingen betreffende het grensoverschrijdend werken in beeld gebracht. Zonder twijfel zijn er medio 2019 weer tal van, nu nog deels onbekende, nieuwe ontwikkelingen te melden.
  In ieder geval zal aan de orde komen de Brexit en het besluit over de zaak X en de gevolgen voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht  Heel waarschijnlijk is voor juni ook de meldingsplicht in de WAGWEU ingevoerd. Ook de jurisprudentie zal een nieuw licht doen schijnen op het Grensoverschrijdend werken.

  Workshop 5. Buitenlandse tewerkstelling: werknemers de grens over, dat kan toch niet zo moeilijk zijn?
  Door Ronald Vaessen
  U maakt deel uit van een internationale organisatie. Een collega gaat werkzaamheden verrichten voor een buitenlandse concernvennootschap (of komt naar Nederland) en aan u wordt gevraagd om dit ‘even’ te regelen. Geen probleem, toch? Dat grensoverschrijdende werknemers onder meer fiscale en sociale zekerheidsaspecten met zich mee brengen is u bekend. Naast deze – vaak al lastige – aspecten is het ook nog een uitdaging om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Hoe regel je zo’n buitenlandse tewerkstelling? Waar moet je aan denken, wat moet er gebeuren, wat is er mogelijk? Welke afspraken kun je met de werknemer maken en welke beter niet. Hierbij kan worden gedacht aan wel of geen vergoeding voor (veronderstelde) fiscale nadelen (verlies hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld). Maak je wel of geen nettoloonafspraak? Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar mogelijkheden om de administratieve last voor de organisatie binnen de perken te houden. Ten slotte is het belangrijk om ‘verwachtingen te managen’. Is bijvoorbeeld het maandelijkse salaris dat de werknemer ontvangt ook daadwerkelijk het bedrag dat hij/zij kan uitgeven of moet hij/zij nog rekening houden met een eindafrekening met de lokale belastingdienst?
  Deze workshop neemt u aan de hand van praktijkvoorbeelden mee door het oerwoud van de do’s en don’ts bij zo’n buitenlandse tewerkstelling.

  Workshop 6. Grensarbeiders België en Duitsland
  Door Evelien de Jong en Nicole Janssen
  Tijdens deze workshop staan we vanuit een praktisch oogpunt stil bij vraagstukken waar in Nederland werkende grensarbeiders en hun werkgevers dagelijks mee geconfronteerd worden. Waar is men belastingplichtig en in welk land sociaal verzekerd? Hoe zit het met het recht op medische zorg, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen? Wat zijn de specifieke aandachtspunten voor werkgevers en werknemers op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid? Hoe worden Duitse of Belgische sociale zekerheidspremies in de Nederlandse payroll verwerkt? Welke wijzigingen zijn er op het vlak van heffingskortingen voor grensarbeiders? In deze workshop gaan we aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden in op zaken als arbeidsvoorwaarden (niet zonder toestemming in het woonland werken), de gevolgen van thuiswerken, de hypotheekrenteaftrek buitenlands belastingplichtigen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, enz). Deze workshop zal zich met name focussen op grensarbeid vanuit Duitsland en België naar Nederland.


  Workshop 7.
  Werken in meerdere landen, een salary split… en dan?
  Door Bart Van den Hof en Karima Taouil
  Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de fiscale gevolgen van de meest gebruikelijke arbeidsrechtelijke afspraken bij het werken over de grens. Hierbij komen begrippen als salary split, netto loon afspraak, tax protection, tax equalisation en brutering aan de orde.


  Workshop 8. De woonplaats van de werknemer: een extra zorg voor de werkgever!
  Door Miriam Michiels en Jurian Pans
  De werkgever moet de woonplaats bepalen in de salarisadministratie van de werkgever, om zo een juiste loonadministratie te kunnen draaien. Dit is in feite al jaren zo, maar dit belang is met ingang van 1 januari 2019 alleen maar groter geworden. Vanaf 1 januari 2019 moet de werkgever bij de bepaling van de juiste heffingskorting kritisch kijken waar de woonplaats van de werknemer is. Immers, in het buitenland wonende werknemers hebben geen of slechts nog maar beperkt recht op uitbetaling van de heffingskorting via de loonadministratie. Als ze er al recht op hebben, moeten ze de heffingskorting zelf claimen via hun aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast heeft de Belastingdienst aangekondigd dat zij kritisch gaan controleren op een juiste vastlegging van de woonplaats in de salarisadministratie. Een onjuiste vastlegging heeft als vervelend extra gevolg dat het anoniementarief in de loonbelasting van toepassing is, en er geen maximum is gesteld aan het premieloon voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Nog een extra belang om de woonplaats van de werknemer goed vast te stellen dus.
  Maar, weet u wel zeker dat u weet waar uw werknemer woont? Dit lijkt een voor de hand liggende vraag, maar gewoon aansluiten bij de inschrijving bij het bevolkingsregister, of wat de werknemer u mededeelt is helaas niet voldoende. Een werkgever moet dus de regels beheersen over hoe een juiste woonplaats wordt vastgesteld, en wat de gevolgen zijn van de onjuiste vaststelling. In deze workshop gaan we niet alleen in op de theorie, zoals hiervoor omschreven, maar zullen we vooral diverse praktijkvoorbeelden met u doornemen.