• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Geen recht op WW na terugkeer wegens werk- en relatiebreuk

  20 november 2017

  Uit Duitsland terugkerende vrouw, die recent relatie en baan verbroken had in Duitsland heeft geen recht op een Nederlandse WW. Zij woonde in Duitsland en was daar verzekerd toen ze werkloos werd. De band met Nederland is onvoldoende om recht te kunnen doen gelden op een Nederlandse WW.

  Bron: Centrale Raad van Beroep, 10 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3935 

  Lees meer...
 • Naar toekomstbestendige arbeidsmarkten en sociale zekerheid

  17 november 2017

   

  Twintig fundamentele beginselen en rechten moeten bijdragen aan goed functionerende, eerlijke en toekomstbestendige arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Deze twintig beginselen en rechten zijn de leidraad bij het optreden van de EU-instellingen, de lidstaten en sociale partners.

  Bron: Raad van de Europese Unie, 20 oktober 2017, nr. 13129/17

   

  Lees meer...
 • Inwonerschap Nederland betekent (nog) niet inwonerschap voor belastingverdrag

  16 november 2017

  In het Nederlandse GBA ingeschreven alleenstaande gaat twee jaar als hoogleraar werken in de VS. De band met Nederlands is zo sterk gebleven dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Of dit ook betekent dat hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland is moet nader worden onderzocht.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 oktober 2010, ECLI:NL:RBZWB:2017:6850 

  Lees meer...
 • Invordering binnen de EU sneller en beter

  15 november 2017

  De Europese uitvoeringsverordening inzake wederzijdse invorderingsbijstand gaat eind deze week in werking treden. Er zijn nadere voorschriften voor de wijze waarop lidstaten verzoeken om bijstand bij invordering moeten behandelen. Dit moet de internationale invordering binnen de EU vereenvoudigen en versnellen.

  Bron: Publicatieblad EU, 28 oktober 2017, L279/38 

  Lees meer...
 • Inlener moet identiteit vaststellen én vastleggen

  14 november 2017

  Hof Den Bosch benadrukt in twee uitspraken het belang van de inlener om de identiteit van ingeleend personeel goed vast te leggen en te documenteren. Alleen dan kan de aansprakelijkheid beperkt worden. Een storting op de G-rekening is geen vrijwaring voor de aansprakelijkheid. De ontvanger mag voor de inlenersaansprakelijkheid een doelmatigheidsgrens stellen van 500 euro.

  Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4573 en 4529 

  Lees meer...