• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • In 2021 is het EU-reisvergunningsysteem operationeel

  20-09-2018

  Onderdanen van niet-EU-lidstaten die naar de EU willen reizen moeten in 2021 een reisvergunning aanvragen. De Europese Raad heeft het EU-reisvergunningsysteem ETIAS aangenomen. Dan kan ook een reisvergunning worden geweigerd aan onderdanen van derde landen die met vrijstelling van visumplicht naar het Schengengebied reizen.

  Bron: De Europese Raad, 5 september 2018

  Lees meer...
 • Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2019

  19-09-2018

  Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2019 veelvuldig in beeld. Met name in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 zijn een aantal wijzigingen terug te vinden, die ingaan per 1 januari 2019. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

  1. De looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt tot 5 jaar, met een beperkt overgangsrecht;

  2. Beperking brongebonden heffingskortingen voor inwoners derde-landen;

  3. Hoogte van de heffingskortingen is afhankelijk van het wereldinkomen;

  4. Systematiek conserverende aanslagen lijfrenten en pensioenen worden aangepast aan rechtspraak van de Hoge Raad;

  5. Kwijtschelding/uitstel van betaling bij conserverende aanslagen aanmerkelijk belang.

  In het besloten deel worden deze vijf wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

  Lees meer...
 • Accidental Americans / afschaffing heffingskorting buitenlandse werknemers

  19-09-2018

  Staatssecretaris Snel legt aan de Eerste Kamer uit hoe de afschaffing van de heffingskortingen voor niet in Nederland wonende werknemers in de loonbelasting per 1 januari 2019 in de praktijk gaat werken. In een brief aan de Tweede Kamer wordt een update gegeven op de Amerikaanse Fatca-regeling voor ‘accidental Americans’.

  Bron: Brieven Ministerie van Financiën, 18 september 2018

  Lees meer...
 • Engelse limited is inhoudingsplichtige

  18-09-2018

  Een Engelse limited is beherend vennoot van een Nederlandse CV. De Limited is feitelijk in Nederland gevestigd, omdat de feitelijke leiding in Nederland is. De gebruikelijkloonregeling is bij de director van de limited van toepassing. De Limited is inhoudingsplichtig in Nederland.

  Bron: Hoge Raad, 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1620

  Lees meer...
 • UWV licht beleid internationale ontslagsituaties toe

  17-09-2018

  De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV zijn geactualiseerd. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het omgaan met internationale ontslagsituaties. Ingegaan wordt op de ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel in een internationale situatie.

  Bron: UWV, augustus 2018

  Lees meer...