• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Benelux brengt grensarbeid in beeld

  20-06-2019

  De Benelux heeft het rapport ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's van de Beneluxlanden en aangrenzenden gebieden’ gepubliceerd. Het aantal grensarbeiders in de landen Nederland, België en Duitsland bedraagt bijna 100.000 personen.

  Bron: Benelux, februari 2019

  Lees meer...
 • Voortzetting buitenlandse lijfrente kan onder voorwaarden

  19-06-2019

  De voorwaarden voor de voortzetting van een buitenlandse lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering na immigratie zijn aangepast. Voor de berekening van de jaarruimte kan uitgegaan worden van het buitenlandse inkomen. Voor de immigratie moet een premiebetaling hebben plaatsgevonden.

  Bron: Ministerie van Financiën, 16 mei 2019

  Lees meer...
 • Belastingrechter is gebonden aan A1-verklaring

  18-06-2019

  De Nederlandse belastingrechter is aan de A1- en/of E101-verklaring gebonden, ook al staat die nog niet onherroepelijk vast. In casu was de E101-verklaring afgegeven omdat belanghebbende meer dan 25% van zijn werktijd in zijn woonland heeft gewerkt. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof.

  Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:942

  Lees meer...
 • Landenkring KBB is niet in strijd met rechten van de mens

  17-06-2019

  De invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 voor een belastingplichtige die niet woont binnen de landenkring is geen schending van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof in deze.

  Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:916

  Lees meer...
 • 5000 Voorlopige aanslagen 2019 aangevraagd

  16-06-2019

  Uit de antwoorden op kamervragen over de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blijkt dat 5000 kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België een voorlopige aanslag IB 2019 hebben aangevraagd. Aangegeven wordt wat de reden kan zijn voor dit aantal.

  Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2019

  Lees meer...