Rubriek: Sociale Zekerheid

Prevalerend recht maakt dat gezinsleden niet voor zorg verzekerd zijn

Carlo Douven Geschreven door
26 juli 2017

In Nederland wonend gezin van in Zwitserland verzekerde werknemer is niet verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Ze hebben een prevalerend recht in Zwitserland. Dat inschrijving bij CZ met een Zwitsers E-106-formulier achterwege is gebleven, maakt dat niet anders.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 23 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2413 

Gepubliceerd in Nieuws

Engelstalige informatie over de zorg in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
24 juli 2017

Zorgverzekeringslijn.nl geeft informatie in het Engels over het Nederlandse zorgstelsel voor werknemers en studerenden die in Nederland komen wonen. 

Bron: zorgverzekeringslijn

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheidsverdrag met China werkt per 1 september 2017

Carlo Douven Geschreven door
19 juli 2017

Het sociale zekerheidsverdrag met China treedt per 1 september 2017 in werking. Dit vraagt aandacht, omdat het verdrag niet ziet op alle sociale zekerheidsonderdelen. Bij 'lees meer' vindt u het volledige verdrag, het memorandum van overeenstemming en de aankondiging in het tractatenblad.

Bron: Tractatenblad 2017, 93

Gepubliceerd in Nieuws

Wachttijd Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
18 juli 2017

De wachttijd voor een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is vanaf 1 mei 2017 verlengd van 6 naar 12 maanden. Dit kan gevolgen hebben voor grensarbeiders of migranten, die een Belgisch arbeidsverleden hebben van korter dan 12 maanden.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, svb.nl, 29 mei 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische kinderbijslag verschilt sinds juli 2017 per regio

Carlo Douven Geschreven door
17 juli 2017

Het Belgische federaal agentschap voor de kinderbijslag laat weten dat sinds 30 juni 2017 (publieke sector) of 8 juli 2017 (werknemers en zelfstandigen), de kinderbijslag-bedragen gewijzigd zijn. De hoogte van de kinderbijslag kan per regio anders zijn.

Bron: Famifed, 1 juni 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

SNA-certificering (buitenlandse) uitzendbureau’s is verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
11 juli 2017

Er zijn belangrijke stappen gezet om de kwaliteit en de reikwijdte van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid voor (buitenlandse) arbeidsbureau's te verbeteren. Zo zijn onder meer 9 cao-elementen aan de norm toegevoegd en is de onafhankelijkheid en kwaliteit van de inspectie-instellingen verbeterd.

Bron: Ministerie van SZW, 26 juni 2017, 2017-0000100336

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgeversverplichtingen in België

Nick Tax Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale verzekeringsbank te Breda.

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de SVB. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord, geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: welke werkgeversverplichtingen gelden in België?

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Wanneer is er sprake van werken in twee of meer landen?

Heike Xhonneux Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux Juristen (heike@gplusxjuristen.nl)

Op 12 januari 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gewezen in een zaak over een inwoonster van Polen die gedurende de vakantie (bij de Poolse werkgever) gaat werken als seizoenskracht in Nederland. De vraag die in deze zaak beantwoord moet worden is of dit kan worden aangemerkt als werken in twee landen. Het betreft hier een zaak die is beoordeeld door de rechtbank. Uit navraag is gebleken dat er geen hoger beroep is ingesteld. In dit artikel zal eerst worden ingegaan op de feiten en omstandigheden van het geval. Daarna zal een overzicht worden gegeven van de relevante wet- en regelgeving met daarbij de conclusie van de rechtbank. Ten slotte zal ik nog een afsluitende conclusie geven.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

De Brexit en sociale zekerheid, hoe nu verder?

Kim Erens Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: Mr. Kim Erens, werkzaam bij de afdeling People Advisory Services, EY Eindhoven (kim.erens@nl.ey.com)

Op 19 maart 2017 heeft Premier May na lang onderhandelen de procedure voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestart. Vanaf deze datum heeft het Verenigd Koninkrijk, op basis van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, twee jaar de tijd om te onderhandelen over de voorwaarden voor de uittreding en mogelijke nieuwe verdragen. Na deze twee jaar wordt de uittreding officieel. Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie officieel verlaat is de verordening (EG) no. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels waarschijnlijk niet meer van toepassing op situaties waarbij een betrokkene in het Verenigd Koninkrijk woont of werkt. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie van personen die wonen of werken in het Verenigd Koninkrijk.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Emigrant kan gedeeltelijke WW niet meenemen

Carlo Douven Geschreven door
27 juni 2017

Het UWV mag een WW-uitkering stopzetten als een gedeeltelijk werkloze emigreert. De VO 883/2004 kent een expliciete beperking als iemand niet volledige werkloos is. Ook het woonplaatsvereiste is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2259 

Gepubliceerd in Nieuws