Rubriek: Fiscaliteit

Overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
10 februari 2017

Net als Nederland, publiceert Duitsland ook een overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen. Bij 'lees meer' vindt u het overzicht naar de stand van zaken van 1 januari 2017.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 18 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie EU - Aftrek Spaanse eigen woning evenredig toerekenen bij inkomen uit meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2017

Een inwoner van Spanje heeft nooit belast inkomen gehad in Spanje. Nederland moet hem 60% van zijn fiscale voordeel voor de eigen woning verlenen, nu 60% van zijn wereldinkomen in Nederland belast is. Zwitserland moet 40% van de Zwitserse fiscale voordelen verlenen, omdat 40% van het inkomen in Zwitserland belast is.

Bron: Hof van Justitie, 9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102

Gepubliceerd in Nieuws

Sporter krijgt voorkoming voor trainingen met sportclub in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2017

Een sporter werkt voor een sportclub en geniet ook inkomsten van de sportbond omdat hij in het nationale team meespeelt. Hij traint in het buitenland met de sportclub. Hij krijgt alleen een voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten die hij ontvangt van de sportclub en niet voor zijn inkomsten van de sportbond.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6797

Gepubliceerd in Nieuws

Alternatief voor DigiD is ook voor niet-inwoners beschikbaar

Carlo Douven Geschreven door
08 februari 2017

De Belastingdienst is een pilot gestart, waar men ook zonder DigiD kan inloggen op Mijn Belastingdienst. Via iDIN en Idensys is inloggen ook mogelijk voor max. 300.000 mensen. Vooral banken gebruiken deze methode al. Deze methoden kunnen ook gebruikt worden als men in buitenland woont. 

Bron: Belastingdienst, 6 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
07 februari 2017

De reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is volgens Rechtbank Den Haag in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël. Eerder hebben we melding gemaakt van deze uitspraak, maar nu is de uitspraak gepubliceerd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251

Gepubliceerd in Nieuws

Uitkering uit ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06 februari 2017

Een uitkering uit een ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente, maakt dat op basis van het pensioenartikel en de daarin opgenomen lijfrente-definitie in het verdrag met de Verenigde Staten, woonland Nederland het heffingsrecht heeft. Dat de dienstbetrekking nagenoeg uitsluitend buiten Nederland is vervuld, maakt dat niet anders.

Bron: Conclusie A-G NIessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:26

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom ontslagstamrecht Shell-expat belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04 februari 2017

Een SHELL-medewerker werkte in de VS en kreeg daar zijn ontslag aangezegd. Hij keerde terug naar Nederland en ging in Nederland met garden leave. SHELL Nederland kende hem een stamrecht toe. Het stamrecht werd ingebracht in een Nederlandse stamrecht-BV en is afgekocht in 2014. De afkoopsom is belast in Nederland.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:25

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse woning gaat naar box 3 door aankoop buitenlandse woning tijdens uitzending

Carlo Douven Geschreven door
03 februari 2017

Een uitgezonden ambtenaar werkt in NATO-verband in Duitsland. Hij koopt daar een eigen woning, die zijn hoofdverblijf is. Door de aankoop is de fiscaal aantrekkelijke uitzendregeling voor de eigen woning niet meer van toepassing, de woning gaat over naar box 3.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 december 2016, ECLI:RBZWB:2017:8434.

Gepubliceerd in Nieuws

Registratie geïmporteerde auto voor BPM op basis prijs die handelaar betaalt aan particulier

Tamara Veldkamp Geschreven door
30 januari 2017

Bij het importeren van een gebruikte auto moet voor de BPM de afschrijving berekend worden van de historische nieuwprijs aan de hand van de prijs die een handelaar aan een particulier betaalt bij aankoop van gelijksoortige in Nederland geregistreerde personenauto’s

Bron: Hoge Raad, 27 januari 217, ECLI:NL:HR:2017:76, ECLI:NL:HR:2017:45

Gepubliceerd in Nieuws

Een geïmporteerde auto is voor de BPM nieuw als die niet of nauwelijks gebruikt is

Tamara Veldkamp Geschreven door
30 januari 2017

Voor de BPM moet onder een nieuwe personenauto worden verstaan een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest. Dat is niet anders als de auto eerst in het buitenland op een kenteken is gezet. Het BPM-tarief van het jaar van registratie in Nederland is van toepassing.  De BPM-heffing is niet in strijd met het EU-recht. Bron: Hoge Raad, 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:78 en ECLI:NL:HR:2017:79

Gepubliceerd in Nieuws