Rubriek: Fiscaliteit

Revisierente verschuldigd over volledige lijfrenteafkoopsom

Carlo Douven Geschreven door
02 maart 2017

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat bij een afkoop van een lijfrente ook revisierente berekend moet worden over het rendement in de lijfrentepolis. Belanghebbende was van mening dat de revisierente alleen gerekend mag worden over de in het verleden afgetrokken premies.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1064

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over uitfaseren pensioen eigen beheer en inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
01 maart 2017

Gevolgen uitfaseren pensioen eigen beheer: De staatssecretaris is van mening dat Nederland het heffingsrecht heeft over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer, als de DGA in België woont. Onduidelijk is nog of België de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting als een belastbaar moment ziet. Over onder meer dit aspect, wil de staatssecretaris in overleg treden met de Belgen.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34662, 28 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland kent ook een vrijstelling voor hogere kosten levensonderhoud (COLA)

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2017

Voor de Duitse belastingheffing van door Duitse werkgevers naar het buitenland uitgezonden werknemers, kan de werkgever een belastingvrije vergoeding van de extra levensonderhoudskosten verstrekken. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘cost of living-allowance’ (COLA) genoemd.

Bron: Bundesfinanzministerium, 29 december 2016

Gepubliceerd in Nieuws

Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2017

De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

In de aangifte LB moet ook niet belast loon worden opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
27 februari 2017

Ook als de werknemer of pensioengerechtigde niet in Nederland verzekerd is of op grond van het belastingverdrag het loon niet (volledig) in Nederland belast is, moet het loon of de pensioenuitkering opgenomen worden in de loonaangifte. Het bedrag van de inhoudingen bedraagt dan nihil.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, nieuwsbrief 16 – 22 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Circulaire bespreekt nieuwe gewestelijke belastingregels in de BNI

Andy Cools Geschreven door
25 februari 2017

Auteur: Dr. Andy Cools, werkzaam bij de belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Een recente Belgische circulaire bespreekt de wijzigingen die door de Wet van 8 mei 2014 aan de wettelijke bepalingen van de belasting van niet-inwoners – natuurlijke personen (BNI) werden aangebracht (Circulaire AAFisc Nr. 38/2016 (nr. Ci.701.028) dd. 21.11.2016). In hoofdorde gaat het om een samenvatting van de wetgeving.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Uitfasering pensioen eigen beheer - deel 2: Pensioengerechtigde woont in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
25 februari 2017

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na jaren discussie over het pensioen in eigen beheer van de directeur-groot-aandeelhouder (dga), wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Op welke datum het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer(1) ingaat, is nog niet bekend op het moment van het schrijven van dit artikel. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is medio december 2016 de stemming over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

Carlo Douven Geschreven door
24 februari 2017

Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ - Verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing op Zwitserse effectenrekening

Carlo Douven Geschreven door
16 februari 2017

Het openen van een effectenrekening bij een bank, valt onder het vrij verkeer van kapitaal. In 2009 is al beslist dat de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar EU-rechtelijk toegestaan is, mits een redelijke voortvarendheid wordt toegepast bij het opleggen van de navorderingsaanslag. De standstillbepaling maakt mogelijk dat bij een Zwitserse bankrekening de verlengde navorderingstermijn gehanteerd kan worden, zonder de voortvarendheidseis.

Bron: Hof van Justitie, 15 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:119 

Gepubliceerd in Nieuws

OESO vindt dat Nederland de regelgeving voor buitenlandse kenniswerkers kan verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
15 februari 2017

De OESO heeft een rapport geschreven genaamd 'Recruiting Immigrants Workers: The Netherlands 2016'. In het rapport gaat de OESO in 236 blz. in op de Nederlandse migratieregels voor kenniswerkers. Er kan volgens de OESO het een en ander verbeterd worden en doet daartoe de nodige aanbevelingen.

Bron: OESO

Gepubliceerd in Nieuws