Rubriek: Fiscaliteit

Ryanair-piloot is in dienstbetrekking werkzaam

Tamara Veldkamp Geschreven door
20 maart 2017

Een piloot vliegt in vliegtuigen van Ryanair, maar is via Brookfield Aviation Int. ltd. bemiddeld. De rechtbank is van mening dat piloot in dienstbetrekking werkzaam is voor Brookfield. Hij kan de gemaakte arbeidskosten niet van zijn inkomen aftrekken.

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14894

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Gemeente mag leges heffen voor uittreksel uit het bevolkingsregister

Carlo Douven Geschreven door
17 maart 2017

Veel expats en buitenlandse werknemers zijn verbaasd als ze bij het aanvragen van een BSN gevraagd worden leges te betalen. Het voor de eerste keer verstrekken van een BSN is gratis. Gaat het BSN verloren of is het niet meer bekend en men komt een nieuw BSN vraagen bijv. als men opnieuw komt werken in NL, dan geeft de gemeente het BSN opnieuw in de vorm van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De Hoge Raad staat toe dat er dan leges geheven worden.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:345

Gepubliceerd in Nieuws

Meer info over afgifte BSN en inschrijven in BRP

Carlo Douven Geschreven door
17 maart 2017

Op de site van de SVB staat informatie over het aanvragen van een BSN als iemand niet in Nederland woont. Voor personen die zich wel in de BRP (Basisregistratie Personen) moeten inschrijven, is nu in 8 talen terug te vinden hoe dit in één keer goed gaat.

Bron: SVB website en website RVIG (Rijksdienst voor identiteitsgegevens)

Gepubliceerd in Nieuws

Vervreemdingswinst ter beschikking gestelde onroerende zaken is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
15 maart 2017

Een in België wonende DGA van een Nederlandse vennootschap verkoopt zijn aandelen en zijn aan zijn BV ter beschikking gestelde onroerende zaken. Art. 13 van het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over de verkoopwinst op de onroerende zaken toe aan Nederland. Of de verkoop van de onroerende zaken voor of na de verkoop van de aandelen plaatsvindt, is daarbij niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5278

Gepubliceerd in Nieuws

Prejudiciële vragen over conserverende aanslag pensioen en lijfrente emigrant naar Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
14 maart 2017

Een inwoner van Frankrijk is uit Nederland geemigreerd en heeft een conserverende aanslag ontvangen ter zake van zijn lijfrente en pensioen. Is sprake van treaty override? Gezien het grote belang bij veel emigranten en een lopende procedure bij de Hoge Raad, stelt de rechtbank prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maaart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Gepubliceerd in Nieuws

Hypotax maakt dat sprake is van ingehouden loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
10 maart 2017

Nettoloon waarbij rekening is gehouden met een hypotax op basis van Amerikaans belastingrecht, heeft te gelden als afgezonderde en ingehouden loonbelasting. De brutering van het nettoloon heeft daarmee plaats gevonden in 2012 en niet in 2013, het jaar van afdracht van de loonheffing.  Over het gebruteerde loon is de crisisheffing verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1220

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurder BV woont niet in Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
08 maart 2017

Bestuurder van een Nederlandse BV woont volgens het Gerechtshof in Nederland en niet in Zwitserland. De inschrijving en de woning in Zwitserland maken dat niet anders. Het centrum van levensomstandigheden ligt in Nederland, waar zijn echtgenote woont en waar hij regelmatig is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5750

Gepubliceerd in Nieuws

Ontheffing beschikking SVB kan niet aan de orde worden gesteld in belastingprocedure

Carlo Douven Geschreven door
07 maart 2017

Belanghebbende woont in Nederland en ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij is volgens de Europese verordening verzekerd in Nederland, maar de SVB kan ontheffing verlenen (art. 22 BUB). Bij een geschil over de datum van ontheffing is de belastingrechter niet bevoegd. Belanghebbende had bezwaar moeten maken tegen de ontheffing en niet tegen de belastingaanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 10 november 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:5007

Gepubliceerd in Nieuws

Aangiftetijd: Vrijstelling ZVW voor militairen en Compensatieregeling met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
06 maart 2017

Bij het doen van de belastingaangifte van al dan niet in het buitenland wonende Nederlandse militairen gaat het regelmatig mis. Vooral bij het vermelden van de vrijstelling voor de premies Zorgverzekeringswet worden veel fouten gemaakt. De Belastingdienst heeft een invulinstructie gegeven. Ook geeft de Belastingdienst hulp voor het toepassen van de compensatieregeling in het belastingverdrag met Duitsland.

Bron: Belastingdienst - Fiscaal forum dienstverleners – 2 en 3 maart 2017

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
03 maart 2017

In de tijd onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting (art. 66, derde lid SW) voor buitenlandse vermogen is niet van toepassing als de navorderingstermijn die voor de invoering van de nieuwe wetgeving gold al verlopen is. Uit de bepaling blijkt niet dat een onbeperkte terugwerkende kracht beoogd is.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:356

Gepubliceerd in Nieuws