Rubriek: Fiscaliteit

Duitsland - Wijze van toerekenen arbeidsinkomsten aan diverse werklanden

Carlo Douven Geschreven door
01 mei 2017

In Duitsland is een BMF-schreiben (besluit) uitgekomen over de fiscale behandeling van inkomsten van werknemers die in het buitenland werken. Het besluit gaat onder meer over de wijze waarop inkomsten moeten worden toegerekend aan de werkzaamheden in de diverse landen voor de verdragstoepassing. In het besluit komen ook aan de orde de bewijslast en de omrekening van vreemde valuta.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 14 maart, 2017, IV C 5 - S 2369/10/10002

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlands belastingplichtigen ten onrechte gevraagd aangifte IB 2015 alsnog in te dienen

Carlo Douven Geschreven door
28 april 2017

De Belastingdienst heeft rond 15 april ten onrechte brieven verstuurd. Buitenlands belastingplichtigen is alsnog gevraagd hun aangifte 2015 te doen, terwijl die aangifte al binnen was. De Belastingdienst zet dit volgende week recht door een excuusbrief te sturen.

Bron: Belastingdienst, 21 april 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Krijgt kwalificerende buitenlands belastingplichtige in 2018 wel een VA?

Carlo Douven Geschreven door
21 april 2017

De Belastingdienst onderzoekt of voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen weer voorlopige aanslagen opgelegd kunnen worden zonder voorafgaande inkomensverklaring. Verder bevat de 19e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst onder meer onderdelen over internationale invordering en het rijden met buitenlandse kentekens.

Bron: 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst, Kamerbrief Ministerie van Financiën, 20 april 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische managementvennootschappen, buitenlands inkomen en vermogen in beeld bij Belgische fiscus

Carlo Douven Geschreven door
19 april 2017

De Belgische FOD Financiën gaat zich in het toezicht focussen op managementvennootschappen, buitenlandse inkomsten en geld in het buitenland. Het toezicht op de managementvennootschappen valt samen met jurisprudentie van Hof Antwerpen. Kosten ten laste van vennootschappen zijn beperkter aftrekbaar. Aftrekbare kosten moeten samenhangen met werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap.

Bron: FOD Financiën, 18 april 2017, Het belang van limburg, 15 april 2017 en Hof van beroep Antwerpen, 28 maart 2017.

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst heeft brief over ontbrekende inkomensverklaring ten onrechte verstuurd

Carlo Douven Geschreven door
18 april 2017

De Belastingdienst heeft een brief verstuurd waarin ten onrechte kwalificerende buitenlands belastingplichtigen gevraagd wordt de inkomensverklaring alsnog in te leveren. De inkomensverklaringen zijn in veel gevallen kennelijk wel al binnengekomen. De Belastingdienst gaat per brief bevestigen dat de inkomensverklaring wel al binnen is.

Bron: website Belastingdienst, 14 april 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Het blijft tobben met de Amerikaanse Fatca-regelgeving

Carlo Douven Geschreven door
13 april 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de 2e kamer verder geïnformeerd over de Amerikaanse FATCA-regelgeving. Onder meer geeft hij aan hoe een Amerikaans Tax identification number/social security number (TIN/SSN) via de Amerikaanse ambassade kan worden aangevraagd en tot welke praktische problemen dit leidt. Duidelijk blijft dat FATCA vooralsnog voor veel administratieve problemen en onzekerheid blijft zorgen.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 april 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Portugal belast pensioen niet progressief, heffingsrecht komt dan toe aan Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11 april 2017

Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioenuitkering uit Nederland. Portugal belast het pensioen tegen 15%. Portugal belast het pensioen niet tegen het algemeen van toepassing zijnde tarief voor arbeidsinkomsten. Omdat het totaal van de uitkering hoger is dan 10.000 euro heeft Nederland dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017, ECLI:RBZWB:2017:1157

Gepubliceerd in Nieuws

Werkwijze onderlinge overlegprocedures Duitsland is aangepast

Carlo Douven Geschreven door
10 april 2017

Als sprake is van een van dubbele belastingheffing waarbij een inwoner van Duitsland betrokken is, dan moet de onderlinge overlegprocedure opgestart worden in Duitsland. Hoe dat in Duitsland werkt staat in een 'Merkblatt' van 13 juli 2006. Onlangs is het ‘Merkblatt’ aangepast.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 5 april 2017, nr. IV B 5 – S 1304/0-04

Gepubliceerd in Nieuws

Fout in online-aangifte inwoners bij buitenlandse uitkering en aftrekbare kosten

Carlo Douven Geschreven door
07 april 2017

Als voor een inwoner van Nederland met de online-aangifte van de Belastingdienst aangifte is gedaan, dan gaat er iets mis als voor een uitkering uit het buitenland aftrekbare kosten zijn opgegeven. De Belastingdienst lost het probleem in de online-aangifte op 25 april op. De Belastingdienst adviseert in deze situatie tot die tijd geen online-aangifte te doen. De aangifte moet wel uiterlijk 1 mei 2017 worden ontvangen.

Bron: Belastingdienst.nl, 5 april 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Pseudo-eindheffing-excessieve vertrekvergoedingen is in strijd met EVRM bij transfersom voetballer

Carlo Douven Geschreven door
05 april 2017

De pseudo-eindheffing-excessieve vertrekvergoedingen voldoet niet aan het proportionaliteitsbeginsel van het EVRM, als de pseudo-eindheffing wordt berekend over de transfersom van een voetballer, die naar het buitenland wordt getransfereerd. Volgens de rechtbank is het evident dat de transfersommen van voetballers niet tot de doelgroep van de eindheffing behoort.

Bron: Rechtbank Den Haag, 30 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3429

Gepubliceerd in Nieuws