Rubriek: Arbeidsrecht

Checklist voor zelfinspectie eerlijk werken

Carlo Douven Geschreven door
12 juli 2017

De inspectie SZW heeft een speelse website geïntroduceerd met handige checklists voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten op de loonlijst hebben staan. Ingegaan wordt op diverse aandachtspunten (identificatie, werkvergunning etc.) bij diverse doelgroepen (werknemers, zzp-ers, stagiairs, kennismigranten etc.)

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Ministerraad wil minimumloon ook bij opdrachtovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
06 juli 2017

Ook als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst tot opdracht (aanneem-, uitgeef- of vervoersovereenkomst) is vanaf 1 januari 2018 het wettelijke minimumloon van toepassing voor de werknemers die de opdracht uitvoeren, aldus een voorstel van de ministerraad.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Fraude met reiskostenvergoeding bij Oost-Europese uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
03 juli 2017

Minister Asscher heeft vragen beantwoord over fraude met reiskostenvergoedingen. Sinds de Wet aanpak schijnconstructies moeten reiskostenvergoedingen gespecificeerd op de loonstrook staan. De werknemer kan dan zien of de Wet Minimumloon wordt ontdoken. Het is niet verplicht loonstrook in een andere taal dan het Nederlands te verstrekken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 29 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Herplaatsing van medewerkers strekt tot over de grenzen

Anja van Dijck Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators ( dijck@kehrens-snoeks.nl

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de redelijkheidsmaatstaf verdwenen uit de herplaatsingstoets. Dit heeft diverse gevolgen in het kader van ontslag voor een werkgever binnen een internationaal concernverband. In dit artikel komt aan de orde wat wordt verstaan onder de herplaatsingstoets en wat de gevolgen zijn voor werkgevers en werknemers binnen een internationaal concern.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Mag een Islamitische hoofddoek op het werk geweigerd worden?

Anja van Dijck Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, Advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 14 maart jl. heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) uitspraak gedaan in een Belgische en Franse zaak over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van werknemers wegens het dragen van een hoofddoek. In dit artikel komt aan de orde of door de arresten van het HvJ EU de mogelijkheid is gewijzigd om als werkgever een hoofddoek te verbieden op de werkvloer. De arresten zullen kort worden behandeld en vervolgens zal ter sprake komen wat wij kunnen leren uit deze arresten.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Asscher beantwoordt vragen over misstanden bij Damen Shiprepair

Carlo Douven Geschreven door
01 juni 2017

Damen shiprepair zou volgens Kamervragen vaste werknemers vervangen voor flexwerkers en buitenlandse werknemers slecht huisvesten. Minister Asscher, legt de Kamer uit dat voor huisvesting van buitenlandse werknemers kwalitatieve voorwaarden gelden. Ook beschrijft Asscher het programma aanpak schijnconstructies dat in 2013 is gestart.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juni 2017, nr. 2017-0000088142

Gepubliceerd in Nieuws

Wees bewust van de Wet gedetacheerde werknemers in de EU

Anja van Dijck Geschreven door
29 mei 2017

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Wet gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) is op 18 juni 2016 in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse uitwerking van de Detacheringsrichtlijn en de Handhavingsrichtlijn. Voor de inwerkingtreding van de WagwEU was de Detacheringsrichtlijn reeds uitgewerkt in de Wet Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende Arbeid (Waga). De Waga is komen te vervallen en beide richtlijnen zijn samengekomen in de WagwEU. Het niet naleven van de verplichtingen uit de WagwEU is per 1 oktober 2016 beboetbaar geworden. Wat betekenen deze wijzigingen?

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

Met uitzendpersoneel de grens over: in Duitsland vanaf 1 april nieuwe regels inzake equal pay

Nicki Welchering Geschreven door
29 mei 2017

Auteur: Nicki Welchering, werkzaam als Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef (D) (Welchering@strick.de)

Met ingang van 1 april treedt in Duitsland een herziene uitzendwet (Arbeitnehmer-überlassungsgesetz, AÜG) in werking. Oorspronkelijk bedacht om uitzendkrachten beter te beschermen, beoogt dit initiatief van de Duitse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intussen ook een effectievere sturing van de arbeidsmarkt. “Uitzendwerk en aannemingsovereenkomsten maken onze economie flexibeler. Niettemin willen we voorkomen dat deze instrumenten misbruikt worden om druk uit te oefenen op werknemers, lonen en arbeidsvoorwaarden”, aldus Minister Andrea Nahles.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij transporten door onderaannemer

Carlo Douven Geschreven door
09 mei 2017

Een Nederlandse transportonderneming is op grond van de charterbepaling in cao niet gehouden om bij een buitenlandse transportonderneming die in onderaanneming internationaal transport uitvoert te bedingen om chauffeurs te betalen conform Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Bron: Gerechshof ’s-Hertogenbosch, 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1873

Gepubliceerd in Nieuws

Roemenen mochten in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
26 april 2017

Voor de tewerkstelling van 33 Roemenen als lasser in Nederland in 2012 was geen tewerkstellingsvergunning vereist. Er was sprake van grensoverschrijdende dienstverrichting. De verplaatsing van de werknemers was ondergeschikt aan de feitelijke dienstverrichting in de vorm van laswerkzaamheden. De laswerkzaamheden stonden onder leiding en toezicht van de Slowaakse opdrachtnemer.

Bron: Raad van State, 26 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1149 

Gepubliceerd in Nieuws