Carlo Douven

Carlo Douven

27 juli 2017

Gemeente mag rechten heffen bij afgifte ID-kaart

Het bedrag dat gemeente Maasgouw aan rechten heeft geheven van € 53,05 ter zake van de aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart is toegestaan. De wetgever heeft niet de eis gesteld dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag van het reisdocument rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2216

26 juli 2017

Prevalerend recht maakt dat gezinsleden niet voor zorg verzekerd zijn

In Nederland wonend gezin van in Zwitserland verzekerde werknemer is niet verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Ze hebben een prevalerend recht in Zwitserland. Dat inschrijving bij CZ met een Zwitsers E-106-formulier achterwege is gebleven, maakt dat niet anders.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 23 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2413 

25 juli 2017

Engelse director is aansprakelijk voor OB en LH-schuld

De ‘director’ van een Engelse Limited is persoonlijk aansprakelijk voor de OB en LH-schulden van een Nederlandse CV. De Engelse Limited was de beherend vennoot en dus formeel bestuurder van de Nederlandse CV. Belanghebbende had het toezicht op de gedane aangiften en was verantwoordelijk voor de betaling.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2268

24 juli 2017

Engelstalige informatie over de zorg in Nederland

Zorgverzekeringslijn.nl geeft informatie in het Engels over het Nederlandse zorgstelsel voor werknemers en studerenden die in Nederland komen wonen. 

Bron: zorgverzekeringslijn

21 juli 2017

Moment sluiten arbeidsovereenkomst relevant voor recht op 30%-regeling

Een werknemer woont binnen 150 km van de Nederlandse grens. Vanaf 1 januari 2012 bestaat dan geen recht meer op de 30%-regeling. De werknemer is in januari 2012 in dienst getreden, terwijl de arbeidsovereenkomst in december 2011 is gesloten. Volgens de rechtbank bestaat dan recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2017:7089

20 juli 2017

Brexit onderhandeling eerste standpunten zijn bekend.

Het zal niemand ontgaan zijn, de Brexit onderhandelingen zijn gestart. Enkele standpunten zijn al bekend gemaakt. De EU heeft een position paper over de situatie van EU-burgers gemaakt en de Britten het aanbod voor de verblijfsrechten van EU-burgers na de Brexit.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 30 juni 2017 

19 juli 2017

Sociale zekerheidsverdrag met China werkt per 1 september 2017

Het sociale zekerheidsverdrag met China treedt per 1 september 2017 in werking. Dit vraagt aandacht, omdat het verdrag niet ziet op alle sociale zekerheidsonderdelen. Bij 'lees meer' vindt u het volledige verdrag, het memorandum van overeenstemming en de aankondiging in het tractatenblad.

Bron: Tractatenblad 2017, 93

18 juli 2017

Wachttijd Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlengd

De wachttijd voor een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is vanaf 1 mei 2017 verlengd van 6 naar 12 maanden. Dit kan gevolgen hebben voor grensarbeiders of migranten, die een Belgisch arbeidsverleden hebben van korter dan 12 maanden.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, svb.nl, 29 mei 2017 

17 juli 2017

Belgische kinderbijslag verschilt sinds juli 2017 per regio

Het Belgische federaal agentschap voor de kinderbijslag laat weten dat sinds 30 juni 2017 (publieke sector) of 8 juli 2017 (werknemers en zelfstandigen), de kinderbijslag-bedragen gewijzigd zijn. De hoogte van de kinderbijslag kan per regio anders zijn.

Bron: Famifed, 1 juni 2017 

15 juli 2017

Physical-presence-test geldt ook voor grensarbeider

Voor de toepassing van de 183-dagen-regeling zijn niet alleen de werkdagen bepalend, maar alle dagen van verblijf in het werkland, die enig verband houden met de werkzaamheden. Het commentaar bij art. 15 van het OESO-modelverdrag is daarbij leidend.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1326