• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Inspectie SZW legt focus op onderbetaling en overtredingen Wet minumumloon

  24 september 2016

  Op 23 september heeft het Ministerie van SZW een brief geschreven aan de Tweede Kamer over de bijstelling jaarplan inspectie SZW. In de brief beschrijft de inspectie SZW de aanpassing van voorgenomen activiteiten in 2016 op de domeinen 'eerlijk werk', 'veilig en gezond' en 'werk en inkomen'. Voor het grensoverschrijdende werken is het onderdeel 'eerlijk werk' relevant, in verband met de (internationale) concurrentie op de arbeidsmarkt en het toezicht van de inspectie SZW. De inspectie gaat zich meer richten op onderbetaling en overtredingen van de Wet minimumloon.

  Bron: http://ow.ly/RoXi304xi8e

  Lees meer...
 • Quotumregeling voor aziatische koks per 1 oktober in werking.

  24 september 2016

  Met ingang van 1 oktober 2016 treedt voor drie jaar een quotumregeling voor gespecialiseerde koks uit Azië in werking. Deze quotumregeling wordt ingevoeerd omdat momenteel te weinig Nederlands koks werken in Aziatische restaurants.

  Bron: rijksoverheid.nl

  Lees meer...
 • Als belastingverdrag van toepassing is kan geen beroep worden gedaan op BvdB2001.

  22 september 2016

  Een inwoner van Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever in België, Engeland, Rusland, Ghana, Nigeria, India en Nederland. In ieder van deze landen werkt de werknemer minder dan 183 dagen. Met deze landen heeft Nederland een belastingverdrag gesloten. Belanghebbende doet een beroep op het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting 2001 en wil voor het werken in de diverse landen een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De rechtbank wijst de visie van belanghebbende af. Een beroep op het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting 2001 kan niet als in een land wordt gewerkt waar Nederland een belastingverdrag mee heeft gesloten. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland het heffingsrecht want belanghebbende werkt in alle landen minder dan 183 dagen, werkt in die landen niet voor een (materiële) werkgever en niet voor een vaste inrichting van de Nederlandse werkgever in die landen. Belanghebbende heeft geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

  Bron: Rechtbank Den Haag, 21 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8453.

  Lees meer...
 • Hoe belasten andere landen inkomsten uit vermogen?

  21 september 2016

  Op 20 september is het door het Ministerie van Financiën gemaakte rapport 'Internationaal onderzoek box 3' verschenen, als bijlage bij de Kamerbrief van box 3.  Het rapport bevat een overzicht van de fiscale behandeling van inkomsten uit vermogen in Denemarken, Duitsland, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het rapport is het verslag van een internationaal onderzoek naar de belasting van inkomsten uit vermogen en vermogenswinsten en is uitgevoerd ten behoeve van het onderzoek naar de mogelijkheid van een heffing op het werkelijke, individuele rendement.

  Bron: http://ow.ly/rS4V304upGi

  Lees meer...
 • Keurmerk Stichting Normering arbeid voor (buitenlandse) uitzendbureaus moet beter

  21 september 2016

  Minister Ascher van SZW heeft op 19 september een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het vertrek van FNV en CNV uit de Stichting SNA. SNA geeft uitzendbureaus een betrouwbaarheidskeurmerk. Aan dit betrouwbaarheidskeurmerk zitten diverse voordelen verbonden voor de inlener. Gebruik maken van een bij SNA geregistreerd (buitenlands) uitzendbureau beperkt de aansprakelijkheden voor de inlenervoor o.a. niet betaald minimumloon en niet afgedragen belasting en premies door het uitzendbureau. FNV en CNV vinden dat het keurmerk moet worden verbeterd zodat niet toegestane constructies om de uitzendcao te ontduiken worden geweerd. Ascher zegt dat de monitoring van SNA verbeterd moet worden. (Zie ook het nieuwsbericht van 16 september 2016, Stichting Normering Arbeid (SNA) valt door de mand.)

  Bron: http://ow.ly/6EZr304uqO6

  Lees meer...